Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wady towaru na podstawie rękojmi regulowanej przez Kodeks Cywilny lub gwarancji jeśli taka została udzielona.
 2. W ramach przepisów o rękojmi regulowanych w Kodeksie Cywilnym Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu. W wypadku wady istotnej może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może również żądać usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail shop@e-vasco.pl lub tradycyjną pocztą na adres Słotwina ul. ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa. Wraz ze zwracanym towarem należy zwrócić też dowód zakupu w postaci paragonu!
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres podany jest na stronach sklepu w opisie produktu, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

ZWROT, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie przepisów o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie w terminie 14 dni od otrzymania towaru pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@e-vasco.pl. Nabywca w tym celu może lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego niżej.
 3. W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę zapłaconą za towar oraz koszty najtańszej dostawy oferowanej przez Sprzedawcę w momencie zakupu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu wpłaty do czasu otrzymania zwrotu produktu lub otrzymania potwierdzenia jego nadania.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 6. Adres do zwrotu towarów przez Konsumentów: Słotwina, ul. ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: produktów wyprodukowanych wg specyfikacji Konsumenta np. produkty oznaczone jego logotypem lub-produktów które po rozpakowaniu opakowania nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych.
 10. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Nabywcy niebędącego konsumentem jest wyłączona, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 

 

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Miejscowość, data………………………………….

 

…………………………………………...................

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………………..

Adres zamieszkania

 

E-VASCO.PL S.C.

Słotwina, ul. ks. J.Popiełuszki 94

34-324 Lipowa

shop@e-vasco.pl

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odstępuję od umowy sprzedaży następujących artykułów

 

1.……………………………………………………………………………………………………..

 

2.……………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Data odbioru przesyłki……………………

Zwrotu proszę dokonać na rachunek nr ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                     Podpis Konsumenta

 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl